/   portofbar.me     Travel   / Crnogorski  

2019-10-06 12:27:20

[ Objavila: M.M ]

UREDILI PROSTOR

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Opštine Mojkovac i Komunalnog preduzeća Gradac organizovali su akciju čišćenja rijeka Rudnica i Tara, kao i uređenja okolnog prostora.

Inicijativu čišćenja i uređenja vodotoka sliva rijeke Drine u Crnoj Gori, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je u saradnji sa lokalnim samoupravama na odručju ovog sliva i korisnicima Programa malih grantova.

Inicijativa je podržana kroz drugi javni poziv Ministarstva za Program malih grantova u okviru Regionalnog projekta “Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”.

Program malih grantova je aktivnost za koju je ukupno opredijeljeno 200.000 eura, za unapređenje lokalnih zajednica i ekološki razvoj.

Rijeka Rudnica jedna je od najvećih pritoka rijeke Tare. Protiče kroz basen napuštenog rudnika olova i cinka, te stoga predstavlja jedan od zagađivača rijeke Tare. Osim toga, na obalama Rudnice, gdje se nalazi i istoimeno prigradsko naselje, na samo kilometar udaljenosti od centra Mojkovca, prisutna je bila velika količina otpada.

Učesnici akcije prethodnih dana, uklonili su divlje deponije i uredili korito i obale Rudnice u dužini od 600 metara. Prostor je uređen, postavljene klupe i kante za otpatke, posađeno drveće. Od neuglednog i zapuštenog prostora stanovnici ovog kraja, ali i posjetioci sada imaju priliku da uživaju u prirodnom ambijentu uz čistu rijeku.

Tom prilikom, predsjednik Opštine Mojkovac Ranko Mišnić izjavio je da akteri ove akcije na ovaj način šalju poruku o značaju očuvanja životne sredine, pokazujući da smo svi odgovorni za prostor u kojem živimo.

„Čišćenje rijeke Rudnice i prostora oko nje imaće i širi efekat, imajući u vidu da je ona najveća pritoka rijeke Tare“, kazao je Mišnić.

Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Momčilo Blagojević istakao je da je ova aktivnost značajan doprinos zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine, podizanju svijesti svih društvenih subjekata i pojedinaca, kao i promociji zajedničkih aktivnosti u tom pravcu.

Blagojević je najavio da će akcija „Sačuvajmo rijeke, ne bacajmo otpad“ već sljedeće nedjelje biti organizovana u Bijelom Polju, kada će zajedno sa korisnicima Programa malih grantova sa ovog područja, raditi na čišćenju Lima.


rtcg.me rtcg.me
rijeke rtcg mojkovcu rudnicu malih grantova poljoprivrede mojkovac razvoja optine prostora ovog


User comments